Stenløse Historiske Forening


Det geografiske interesseområde for Stenløse Historiske Forening:

Stenløse Historiske Forenings geografiske interesseområde tager udgangspunkt i de 4 kirkesogne Ganløse, Slagslunde, Stenløse og Veksø.

Disse 4 kirkesogne lå i Frederiksborg Amt og hørte under Ølstykke Herred.


I 1842 blev dannet 2 sognekommuner Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø.

Da Stenløse Historiske Forening blev dannet i 1968 var foreningens navn ”Historisk Forening for Stenløse og omegn” og foreningens hjemsted var Stenløse.

I 1988 blev foreningens navn ændret til det nuværende ”Stenløse Historiske Forening”.


Ved kommunalreformen i 1970 blev de 2 sognekommuner samlet til 1 kommune: Stenløse Kommune. Kommunen omfattede ovennævnte 4 sogne.

Ved kommunalreformen i 2007 blev de 3 kommuner Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum samlet i den nye Egedal Kommune.
Denne sammenlægning fik ikke indflydelse på Stenløse Historiske Forenings geografiske interesseområde, som fortsat består af ovennævnte 4 sogne.