Stenløse Historiske Forening


Artikeloverskrifter fra
Stenløse Historiske Forenings medlemsblad.

Der kan også foretages søgninger på Stenløse Lokalarkivs søgeside og FAHS: register til årbøger

Artikel typer:    Arkæologi:   
Personalia:    Øvrige Artikler:

Arkæologi:


Moselig ved Egedal Rådhus af Lene Steinbeck, Roskilde Museer- ROMU-2.12.2022125/2024
Danefæ, fund i Ganløse 1980 fra Else Sejer Olsens dagbøger   af Karin Sejr Olsen125/2024
Knardrupgraven og jagten på bondestenalderens ”first movers” ved Kildedal Nord af Emil Winther Struve, ROMU – Roskilde Museum124/2023
Arkæologiske Forundersøgelser Kildedal Nord af Ole Kastholm122/2023
Sjældne fund fra Sperrestrup af Preben Stenalt112/2020
Spektakulært møntfund af Preben Stenalt109/2020
Vikingetidens gravplads af Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum105/2019
Nej-ikke danefæ af Preben Stenalt102/2018
Danefæ? af Preben Stenalt100/2017
Økser af bjergart af Preben Stenalt99/2017
Oldtidshuse ved nyt rådhus af Preben Stenalt90/2015
Danmarks Oldtid, nu også i beton af Preben Stenalt89/2015
Havefund: Oldtidskeramik af Preben Stenalt87/2014
Arkæologiske fund fra fase 2 af Frederikssundmotorvejen af Preben Stenalt84/2013
Havefund, Perlen fra Stenløse af Preben Stenalt83/2013
Fund fra min have af Preben Stenalt79/2012
Fund fra min have af Preben Stenalt78/2012
3 kultiske redskaber fra bronzealderen af Preben Stenalt75/2011
Krukke, Urne eller offerkar? af Preben Stenalt73/2011
Nye jernalderfund ved Ganløse af Preben Stenalt71/2010
En gammel brostolpe fik en interessant datering af Nils Erik Andersen69/2010
Bronzealderhøje ved Ganløse67/2009
Fra Knardrup til Snydebro - Vindekildesamlingen af Lotte Sparrevohn66/2009
Arkæologiske undersøgelser (Hulehøjgård og Langagergård) af Preben Stenalt64/2008
Broncealderens høje i Stenløse Sogn af Preben Stenalt59/2007
Nordsjællands største jernalderhus i Ganløse af Preben Stenalt57/2007
Skelhøj, Veksø af Preben Stenalt48/2004
Rolandsbjerg / Vandværkshøjen, Veksø af Preben Stenalt48/2004
Jernalderfund i Slagslunde af Preben Stenalt47/2004
Den omvendte krukke fra Veksø af Preben Stenalt46/2004
Oltidshøje i Ganløse Ore af Preben Stenalt44/2003
Oltidsfund på Jægerbakken, Veksø af Preben Stenalt43/2003
Jettestuer i Stenløse Kommune af Preben Stenalt40/2002
Veksø hjelmene af Niels Erik Andersen39/2002
Langdysser i Stenløse Kommune af Preben Stenalt36/2001
Oldtidshøje i Stenløse Kommune af Preben Stenalt33/2000
Trefliget spænde fra vikingetid af Preben Stenalt32/2000
Byggemodning i Ganløse af Preben Stenalt31/1999
Undersøgelse af overpløjet gravhøj, Ganløse af Preben Stenalt28/1998
Arkæologi i Frederiksborg Amt 1983-199320/1994
Arkæologiske observationer af Preben Stenalt20/1994
Bronzefund ved Ganløse19/1993
Middelalderfund af Peter Vang Petersen og Niels Engberg16/1991
Sct. Mortens kapel i Stenløse af Niels Engberg14/1990
En spændende Bronzealderboplads af Steffen Stummann Hansen12/1989
Sjældent stenalderfund fra Ganløse af Steffen Stummann Hansen11/1989
Jernaldergårde v. Søtoftegård  af Steffen Stummann Hansen10/1987
Bronzestøberen i Ganløse af Preben Stenalt8/1985
Pestkirkegård i Stenløse? af Bent Stiesdal4/1982
En middelalderlig gravplads i Stenløse af Hans Stiesdal3/1982
Pestkirkegård i Stenløse? af Bent Stiesdal3/1982
Pestkirkegård i Stenløse? af Bent Stiesdal2/1981
Kvindestatuetter fra Værebro Å1/1981
Et fund af skeletter i Stenløse af Evald Kappelskov1/1981
Pestkirkegård i Stenløse af Bent Stiesdal1/1981

Personalia:


Erindringer fra en svunden tid af Fhv.gårdejer Laurits Jørgensen, Petersborg Gård, Stenløse
126/2024
Dagbogsoptegnelser fra krigen 1864 af Lars Jørgensen, 18. Regiment 3. Kompagni 199124/2023
Kirsten Hansdatters dagbog – Et unikt indblik i en bondepiges liv 1862-63 af Rolf Kjær-Hansen og Carsten Hess123/2023
Else Sejer Olsen, Ganløse, Artikel nr. 2119/2022
Else Sejer Olsen, Søtoftegård i Ganløse, landhusmor, lokal drivkraft og kvindesagsforkæmper.
Afskrift og kommentarer af Karin Sejer Olsen, svigerdatter, med støtte fra Ole, søn.
118/2022
Jagtgården, Tale til Crhristian X af gårdejer og sognerådsformand Aage Seierøe-Andersen114/2021
Dagligliv på en gård omkring 1925-1950 af Bent Stiesdal skrevet 1990107/2019
Aage Seierøe-Andersen, af Karin Sejer Olsen106/2019
En sognerådsformand i 1920-30’erne: Vejsagen i Ganløse-kritik og retssager af Karin Sejr Olsen104/2018
En sognerådsformand i 1920-30’erne af Karin Sejr Olsen103/2018
Ole Pedersen. Drabsmand, der endte på Fattiggården i Ganløse af Hugo Odgaard 99/2017
Livet i et skovløberhus i Ganløse Oreskov af Claus Oreskov97/2017
Barndomserindringer af landmand Oluf M.Olsen  96/2016
Anders Andersen af Veksø af Sten Johansen94/2016
Veksø og Hagen Palnesen af Sten Johansen91/2015
Anders Andersen af Veksø eller Højby af Steen Johansen88/2014
Beretning om livet i Enkesædet af Emma Marie Kofod Nielsen87/2014
Hans Knudsen, Charlottenborgmaleren i Slagslunde af Kurt Pedersen87/2014
Købmandslære på landet af Helge Andreasen86/2014
Erindringsbog redaktion Karin Sejr Olsen86/2014
Veksø Købmand Bruuns far og dragonen Niels Kjeldsen af Sten Krarup83/2013
Andreas Barby og Stenløse af Steen Johansen78/2012
Unge Mænd på landet 1930-50 af Bent Stiesdal75/2011
Martin Andersen Nexø af Hans Ostenfeld74/2011
Den Sorte Dame i Veksø af Finn Lustrup72/2010
Mennesker jeg mødte i Veksø, Viggo Clausen af Tytter Helms71/2010
Elvine Petra Sørensen, en kvindeskæbne af Bent Stiesdal64/2008
Hakon Jarner i Søsum af Nils Erik Andersen63/2008
Thorvald Larsen, Kunstmaler af Nils Erik Andersen60/2007
H.C. Andersen og Ole Kollerød af Hans Ostenfeld53/2006
Musiklivet i Stenløse de seneste 50 år af Bjarne Kulmbak53/2006
Skolegang i Søsum/Stenløse, 1950 af Gerda Bredde Sørensen52/2005
Bassekonen på Lillevangsvej af Bent Stiesdal48/2004
Ungdom, fremskridt og optimisme af og om Bent Stiesdal42/2003
Glæsel af Bent Stiesdal42/2003
Husmandsliv i Søsum 1889-1973 af Ingrid Skjøth32/2000
Husmandsliv omkring i Søsum 1938 af Bent Stiesdal32/2000
Husmandsliv under forandringer (1918-93) af Bent Stiesdal30/1999
Købmandsliv i lyst og nød af Bent Stiesdal27/1997
Villa Engholm, Stenløse af Anders Peter Olsen26/1997
Lars Jensen af Bent Stiesdal26/1997
En nødvendig ulykke af Bent Stiesdal26/1997
Et beskedent liv af Bent Stiesdal26/1997
At komme ud at tjene af Karl Hansen26/1997
En skolelærersøn fra Stenløse af Bent Stiesdal25/1996
Bodil Marie Poulsen af Bent Stiesdal21/1994
Fra min barndom af Peter Stiesdal19/1993
Af en landsbydegns dagbog af Bent Stiesdal18/1992
Tærskedage af Bent Stiesdal17/1991
Af jord er du kommet af Bent Stiesdal16/1991
Laurits Nielsen af Bent Stiesdal15/1990

Øvrige Artikler:


Ganløse Terræn- og Motorbane redigering: Steffen Erichsen
126/2024
Skovenes indhegning, Jordvolde, stendiger og træhegn af Steffen Erichsen125/2024
Kirkeladerne af Torben Svendrup122/2023
Kirkeværger af Torben Svendrup121/2023
Stenlændernes spejdermuseum af Morten Frederiksen og Nils Wodschow, Stenlænderne DDS121/2023
Tiendens indførelse og betydning, af Torben Svendrup120/2022
Lokalarkivet og indførelse af nyt It-system af Kirsten Bach.    118/2022
Hestetangsmøllerne af H. Thueslev117/2022
Veksø Brevsamling af Steen Johansen116/2021
Veksø Kirkeværger af Steen Johansen115/2021
Vandmøller i Veksø? af Steen Johansen 115/2021
Lions Club Ganløse af Ole og Karin Sejr Olsen 114/2021
Christian 4.s pestforordning den 15. januar 1625 af  Lone Hvass114/2021
Veksøs vandløb og moser af Steen Johansen113/2021
Vinger på Ganløse Mølle af Steffen Erichsen112/2020
Stednavne forveks[ø]linger! af Steen Johansen112/2020
HEP-huset i Stenløse af Willy Eliasen112/2020
Sagn fra vor egn redigeret af Steffen Erichsen 111/2020
Borge i Veksø Mose af Lars Braunstein, redaktion Steen Johansen111/2020
Minder fra Jagtgården og det gamle Ganløse, redigeret af Karin Sejr Olsen111/2020
Elisabeth Seierøe-Andersens dagbog afskrevet og let redigeret af Karin Sejr Olsen110/2020
Rytterskolen i Stenløse af Steen Johansen109/2020
Stenløse Anno 1682 af Steen Johansen108/2019
Da Buresø blev mere "kommunalt" af  Neils Erik Jensen  Billeder: Familien Jensen107/2019
Brevskrivning af Nils Erik Andersen106/2019
Livgarden på Maglehus af Oluf M. Olsen106/2019
Historiske Sognekort af Christian Glenstrup105/2019
Hjemkommen Afdelingssten i Ganløse Ore af Steffen Erichsen105/2019
25 års jubilæumsvers af Ingeborg Skov Larsen103/2018
Det andet Stenløse: Stenløse Ore af Steen Johansen102/2018
Kalkmalerier opdaget i Ganløse Kirke af Steffen Erichsen              101/2018
Stormfulde Højder af Niels Kjærgård                                                101/2018
Da Veksø blev lyst i band af Steen Johansen                                      100/2017
Medlemsblad 100 af Arne Navne og Steffen Erichsen                    100/2017
Den Danske Brigade i Tyskland af Karin Sejr Olsen99/2017
Afdelingssten i Ganløse Ore af Steffen Erichsen                                                 98/2017
Jagtgården i Ganløse, fra 1577 til 1870 redigeret af Karin Sejr Olsen              98/2017
Kunstværker i Stenløse Syd af Willy Eliasen97/2017
Kirkebeskrivelser af Steffen Erichsen 97/2017
Panoptikon informationstavler af Steffen Erichsen95/2016
Stenløse Kirkes istandsættelse af Steen Johansen95/2016
Min barndoms høst på gården Søtofte i Ganløse af Ole Sejr Olsen95/2016
Søsum i Gamle Dage af Gerda Bredde Sørensen95/2016
Mindetræer i Ganløse Ore redigeret af Steffen Erichsen93/2016
Emaljeskilte redigeret af John Juhler Hansen93/2016
Mystisk figur på Ganløses prædikestol af Poul Hesbjerg92/2015
Sygekasser m.v. 1857 - 1973 redigeret af Hugo Odgård92/2015
Skt. Mortens Kapel i Stenløse af Willy Eliasen92/2015
Fugleskydning i Ganløse af Karin Sejr Olsen90/2015
Højstedgård brænder af Inge Henriksen90/2015
Ganløse Bibliotek redigeret af Steffen Erichsen89/2015
Min barndomsgade i Søsum af Gerda Bredde Sørensen89/2015
Mindetræer i Ganløse Ore redigeret af Steffen Erichsen88/2014
Mindetræer i Ganløse Ore redigeret af Steffen Erichsen86/2014
Om stednavneendelsen -løse af Steen Johansen85/2014
Om Ganløses grundlovssten af Poul Hesbjerg85/2014
Mindetræer i skoven Nyvang af Steffen Erichsen85/2014
Sct. Clara Kloster og Stenløse af Steen Johansen84/2013
En "hollandsk" kornvægt fra Møllehøj i Søsum af Nils Erik Andersen84/2013
Ganløse Mørke og Bastrup, udkanter i 1800-tallets amter af Nils Erik Andersen83/2013
Praktikår i skovene nord for Ganløse af skovrider Henrik Staun82/2013
Mikkel Pedersen Gønge af Steen Johansen81/2012
Stenløse-præsten, der blev ordineret som en biskob af Nils Gustafson81/2012
Stednavnet Veksø af Steen Johansen81/2012
Havefund; "Bæverhaler" af Preben Stenalt80/2012
Skolegang i Søsum af Helge Andreasen80/2012
Knardrup Galgebakke, fup eller fakta? af Nils Erik Andersen80/2012
Slut på en epoke, hvor Veksølund satte egnen på kortet79/2012
Hjemmeslagtning - hvad gjorde man med alt det kød af Karin Sejr Olsen79/2012
Hjemmeslagtning i Søsum af Gerda Bredde Sørensen79/2012
Historien om Rosenborg af Per Wandahl79/2012
Fattiglem på arbejdsanstalten i Ganløse anno 1887 af Hugo Odgaard78/2012
Ung præst giver lærere karakter af Poul Hesbjerg77/2012
Om et maleri og en provst af Poul Hesbjerg77/2012
Ganløse Amatør Scene af Birgitte Lundsteen, Morten Lundsteen, Jens Skov, redigeret af Karin Sejr Olsen77/2012
Stenløse ny jernstøberi af Kurt Pedersen76/2011
Begravelsesskikke af Jørgen Andersen76/2011
Stenlille Mølle(r) af Arne Navne75/2011
Kirkeskibe i Stenløse Kirke af anonym forfatter74/2011
30-års bladjubilæum af Arne Navne74/2011
Stenløse præbene af Steen Johansen73/2011
Veksø Fastelavnsklubs 100 års jubilæum af Finn Lustrup73/2011
Rosenlund, Stenløse af Arne Navne72/2010
Lægmandskrucifikset i Ganløse af Poul Hesbjerg72/2010
Veksø Amatørteater af 1985 af Karin Christensen71/2010
Stenløse Byhorn af Arne Navne70/2010
Cykeltur af Steffen Erichsen70/2010
Jernhesten, vor helt egen muskelekspres af Nils Erik Andersen70/2010
Dreng i Buresøområdet i 1950érne af Niels Erik Jensen69/2010
Kirkebøger af Arne Navne68/2009
En malende dame fra Knardrup af Nils Erik Andersen68/2009
Hyldest til Stenløse Biograf (vers) af Kirsten og Nikolaj Mogensen68/2009
Rejsebiografernes epoke af Nils Erik Andersen68/2009
Stenløse Bio-50 år af Hans Ostenfeld68/2009
Arkivet og Internettet af Arne Navne67/2009
Stenløse Center III af Ole Sejr Olsen67/2009
Veksø Sogns Brandsprøjte tilbage af Leif Nielsen67/2009
Stormtropperne kom fra Slagslunde af Nils Erik Andersen66/2009
Et historisk jordskælv - igen af Nils Erik Andersen66/2009
Lokalarkivet 40 år af Arne Navne65/2009
Ledøje Kirke - tid til et besøg af Nils Erik Andersen65/2009
Stor, sort hund ved Bastbro af Nils Erik Andersen65/2009
Håndværkere i Søsum omkring 1910 af Arne Navne65/2009
Fredning af tunneldale ved Ganløse og Slagslunde af Steffen Erichsen64/2008
Filmen Arn II og Ebbe Sunesen fra Knardrup af Nils Erik Andersen64/2008
Tiden i Stenløse Center efter Ove Jørgensen af Ole Sejr Olsen64/2008
Hakon Jarner i Søsum af Nils Erik Andersen63/2008
Ganløse Skydemur af Svend Kramp62/2008
Stenløse Center 40 år af Ole Sejr Olsen61/2008
Nationalmuseet 200 år, set fra en lokal vinkel af Nils Erik Andersen60/2007
En lokal maler (Th. Larsen) af Nils Erik Andersen60/2007
Dem fra Slagslunde af Nils Erik Andersen59/2007
Fra en lokal fortid med virkelig fattigdom af Nils Erik Andersen59/2007
Stenløse-Veksø Folkedansere 40 år af Arne navne59/2007
Flådeegene i Ganløse Ore af Ole Sejr Olsen59/2007
Løst og fast om Veksø - 2.del  (tillæg) af Leif Nielsen58/2007
Hovevej, oprindelsen af Nils Erik Andersen58/2007
Ganløse Bybrønd af Steffen Erichsen og Nils Erik Andersen58/2007
Stiftelsen "Melchiors Enkesæde" af Henning Lyhne Christensen57/2007
Løst og fast om Veksø - 2.del af Leif Nielsen57/2007
Løst og fast om Veksø - 1.del af Leif Nielsen56/2006
Buresø-området, et sted med minder af Bendt Frisenvang56/2006
Jernbaneskredet i Helledemosen af A. P. Olsen55/2006
Buresøruten af Therkel Therkelsen55/2006
Brand og brandslukning af Nils Erik Andersen55/2006
Søsum Teglværk af Arne Navne54/2006
Veksømøllerne der forsvandt af Nils Erik Andersen54/2006
Om vand og vandværker af Kurt V. Pedersen54/2006
Et sommerhus ved Buresø i 1940'erne af Niels Erik Jensen54/2006
Ganløse Terræn- og Motorbane af Arne Navne52/2005
Jordskælv i Stenløse af Nils Erik Andersen52/2005
Barselfeber af Bent Stiesdal51/2005
H.C. Andersen kom næsten lige forbi af Nils Erik Andersen51/2005
Søndagstur i Stenløse By sidst i 1930erne af Lise Linderstrøm51/2005
Hvad er det værd af Nils Erik Andersen50/2005
Om ærbødighed af Bent Stiesdal50/2005
Gamle vejrprofetier50/2005
Kongsdal, kongevej og Valdemarsvej af Nils Erik Andersen50/2005
Frederikssundsbanen af Kurt V. Pedersen50/2005
Ganløse Eged før og nu af Kurt V. Pedersen49/2005
Spioner fra Søsum af Finn Nerland49/2005
Lyrik fra Veksø Stenløse Lokalhistoriske Arkiv48/2004
Kulturhus i Stenløse af Arne Navne48/2004
Møllebranden, forsikringssummen og Møllefonden af Hanne Hansen48/2004
Ballerup-Buresø, En busrejse i 1950'erne af Niels Erik Jensen48/2004
Ganløse Mølle af Nils Erik Andersen47/2004
Lokal frugtavl gartnerier af Nils Erik Andersen47/2004
Danmark før og nu (kort) af Arne Navne47/2004
Salvegardebreve af Gurli Thuneby47/2004
Slagslunde og svenskekrigen af Nils Erik Andersen47/2004
Tidlige vindmøller i Søsum af Nils Erik Andersen46/2004
Lokalpresse i Stenløse af Arne Navne46/2004
Præstebroen mellem Slagslunde og Ganløse46/2004
De tidlige lokale landbrugser af Nils Erik Andersen46/2004
Lærerløn i Ganløse 1880 af Nils Erik Andersen45/2004
Fra små kommunekontorer af Erik Madsen, Nils Erik Andersen og Arne Navne45/2004
Soldaterhjemmet i Ganløse af Poul Hesbjerg45/2004
Redningskorpset i Veksø af Arne Navne44/2003
Regneopgave fra 1884 Skolelærer eksamen 188444/2003
En sejltur om Stenløse By af Arne Navne44/2003
Sagn fra Stenløse Kirke fra skolestil 192143/2003
Problemer i Ganløse Om Ganløses ungdom 191943/2003
Stenløse Kalkværk af Nils Erik Andersen43/2003
Sagn fra Konehøj af Nils Erik Andersen41/2003
En cykelhistorie fra Ganløse af Nils Erik Andersen41/2003
Stenløse Historiske Forenings love Godkendt 200241/2003
Stenløse Byvej, Tofteholmvej/Kirken af Arne Navne39/2002
Magi i Veksømosen af Nils Erik Andersen39/2002
Udflyttergården Stiesdal 1780-1900 af Bent Stiesdal38/2002
Storbrand i Stenløse 1747 af Niels Erik Andersen37/2002
Fundet af gudefiguren i Veksø af Niels Erik Andersen35/2001
Foreningens logo af Niels Erik Andersen35/2001
Enkesædet i Stenløse af Bent Stiesdal34/2001
Nissen og julemanden af Grete Rung31/1999
Foreningens 30-års jubilæum29/1998
Ganløse omkring 1880 af Bent Stiesdal24/1996
Stenløse bys udbygning 1950 - 1975 af Bent Stiesdal23/1995
20.000 for 20 menneskeliv af Bent Stiesdal22/1994
Klø sku’ der til af Bent Stiesdal20/1994
Kartoffeloptagning 1930-1960 af Bent Stiesdal18/1992
Sagn fra Stenløse-egnen af Ulla Hjuler-Pedersen13/1989
Klokker og Ringning af Bent Stiesdal7/1984
Udskiftningskort for Søsum By6/1983
Hængebøgen i Slagslunde Skov af Bent Stiesdal5/1983

Til top