Stenløse Historiske Forening

Medlemskab

Du lever og bor i en historisk egn, som er i stadig udvikling.
Som medlem af Stenløse Historiske Forening (SHF) kan du opnå større viden om og forståelse for egnens fortid og dermed viden om det fundament, som vort lokalsamfund bygger på.
Som medlem af SHF kan du udbygge og bevare tilknytningen til din egn
Som medlem af SHF får du adgang til foredrag og udflugter
Som medlem af SHF får du gratis tilsendt foreningens 4 årlige medlemsblade.
Som medlem af SHF får du gratis nye bogudgivelser. Tidligere bogudgivelser kan købes til en favorabel pris.
Kontingent:160 kr.
Kontingentet dækker hele husstanden og gælder for et kalenderår.

Kontingentbetaling kan ske ved overførsel af beløbet til foreningens bankkonto: Reg. nr. 1551 konto nr. 9149856. Hvis ikke netbank ønskes anvendt, kan girokort tilsendes ved henvendelse til kassereren eller formanden (giro nr. +01<          +914-9856<), eller betaling kan ske kontant til et af bestyrelsens medlemmer.
Indmeldelse sker ved at kontakte kassereren, et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
eller ved at sende en 
e-mail