Stenløse Historiske Forening

Publikationer

Kan ses på Stenløse Lokalarkiv eller lånes på Egedal Biblioteker


Foreningens medlemsblad
Foreningens medlemsblad tilsendes medlemmerne 4 gange årlig og indeholder foreningsnyt samt arkæologiske, personalhistoriske og andre historiske artikler hovedsalig med tilknytning til foreningens dækningsområde.
Se oversigt over artikler fra foreningens medlemsblade

Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalt i Ganløse.
Redigeret af Hugo Odgaard
Udgivet i 2011. Historien om den næsten glemte "Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalt i Ganløse" fremlægges her for første gang ved hjælp af et udvalg af de autentiske og ofte hjertegribende breve mellem de involverede kommuner, anstalten og de mange triste skæbner, der endte her i gennem næsten et kvart århundrede i slutningen af 1800-tallet.
Bogformat (170 x 240) 97 sider, illustreret.
Udsolgt.

Stenløse - en stationsby mellem Land og By.
Af Nils Erik Andersen m.fl.
Udgivet i 2009. Tidsrammen er 1880 til 1950, der markerer perioden, hvor ankomsten af togdriften indvarsler nye moderne tider. Lokalområdet udvikler sig hurtigt; kontakten med hovedstaden og den øvrige omverden sætter spor og denne udvikling følges frem til 1950.
Artiklerne dækker vidt forskellige temaer: Mejeridrift – Topografi/Erindringer – Smedje – Healing.

Bogformat (170 x 240) 96 sider, illustreret.
Pris 50 kr. Kan købes hos: 
Stenløse Lokalarkiv
Eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem

Levende lokalhistorie.
Af Nils Erik Andersen m.fl.
Udgivet i 2008 i anledningen af Stenløse Historiske Forenings 40 års jubilæum. Foruden omtale af foreningens aktiviteter gennem 40 år, indeholder bogen 6 andre historiske artikler fra foreningens dækningsområde.
Bogformat (170 x 240) 96 sider, illustreret.
Pris 50 kr. Kan købes på: 
Stenløse Lokalarkiv
Eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem

Om Hvideslægten her på egnen.
Af Nils Erik Andersen m.fl. 
En beretning om denne kendte stormandsfamilies fortid i det nordsjællandske og specielt behandlet deres tilknytning til Egedal Kommune i 1100 – 1300–tallet. 
Bogformat (210 x 200) 170 sider, illustreret.
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 2006
Udsolgt

Historien om Stenløse Mølle.
Af Nils Erik Andersen
En historisk fortælling om Stenløse Mølles oprindelse og virke.
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 2003

72 sider, rigt illustreret
Udsolgt.

Til Stenløse Kommune.
Om tilflytningen ca. 1945-72
Af Nils Erik Andersen og Bent Stiesdal
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 2001
Udsolgt

Stenløse Kommune - før og nu.
Af Bent Stiesdal
Indeholder 2 x 44 foto med billeder fra tiden omk. 1900-1920 og samme motiv taget i 1998.
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 1998
97 sider, indbundet, rigt illustreret
Udsolgt

Kend din egn.
Foreningen er kommet i besiddelse af et mindre oplag af denne populære bog fra 1993, skrevet og med tegninger af Bent Stiesdal. Bogen er på 98 sider og udgivet i 1993 til Stenløse Historiske Forenings 25 års jubilæum.
Med denne bog er der muligheder for udflugter med historiske og geografiske beskrivelser i den tidligere Stenløse Kommune.
Udgivet af Stenløse Kommune
Udsolgt

Viggo.
Fra dreng til voksen
Møllersøn og sømand
Dagbøger og breve 1882-88
Af Bent Stiesdal
Viggo blev født på Stenløse Mølle, og som 13-årig begyndte han at skrive dagbog. Derefter fortsatte han dagbogen hver dag i næsten 2 år - en enestående skildring af livet på møllen, i bageriet og familien m.m. set med barnets skarpe øjne.
Derefter følger breve fra Viggos periode som skibsdreng og matros på verdenshavene.

Udgivet af Stenløse Historiske Forening 1993
Bogen er på 216 sider med billeder, sags- og personregister
Udsolgt.

På vej.
Af Bent Stiesdal
"På vej" er et forsøg på gennem beretninger, erindringer og foto m.m. at give et indtryk af trafikken og trafikanternes vilkår på landevejene gennem nogle generationer.
Bogen søger ligeledes at forklare trafikårenes placering i kommunen
dgivet af Stenløse Historiske Forening 1986
Pris 10 kr. Kan købes på: 
Stenløse Lokalarkiv
Eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem

Søsum By´s Jorder.
Af Henrik Andersen og Oluf Lehnstad
Bogen er en afgangsopgave fra Akademiets arkitektskole 1974, og den er, som de selv siger, lavet i samarbejde med Søsum-borgere.
Bogen giver en historisk gennemgang af landsby og opland som baggrund for situationen i 1974. Samtidig giver arkitekterne et bud på, hvordan udviklingen kan blive. Deres antagelse synes i dag til fulde at være gået i opfyldelse.
Bogen er et meget interessant bidrag til belysning af egnens historie
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 1975
Udsolgt

Stenløse Historiske Forenings 1974.
Af Ulla Hjuler-Pedersen og Bent Stiesdal
Hæftet på 39 sider var foreningens første publikation, og indeholder følgende artikler:
Traditionen der blev væk 
af Karen Seierøe Mortensen
Krohold i Stenløse Veksø 
af Holger Nielsen
Af Oskar Søegaards erindringer
Udgivet af Stenløse Historiske Forening 1974
Pris 10 kr. Kan købes på: 
Stenløse Lokalarkiv
Eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem

Stenløse Kirke.
Dette særtryk af Danmarks Kirker - Frederiksborg Amt - er fremstillet til Stenløse Historiske Forening i 1976.
Bogen er på ca. 50 sider med mange illustrationer.
Udgivet af Nationalmuseet i 1976

Udsolgt
Bestilling kan foregå via e-mail eller pr. telefon (se telefonnr. under Bestyrelsen).
Ved forsendelse vil der pålægges portoudgifter.


Til top