Stenløse Historiske Forening


 Bestyrelsen m.fl.

Bestyrelse: Obs: F: fastnet - M: mobil

Formand: Truls Avnstrøm
Baneringen 46
3660 Stenløse
M: 4045 0778
 
Kasserer: Birgit Kastrup,
Hirsetoften 5, Ganløse
3660 Stenløse
M: 2843 5042
Næstformand: Jesper Handberg, Stenløse
M: 6930 3730
Sekretær: Grete Rung, Brønshøj
F: 4818 3210
Bestyrelsesmedl.Marianne Buchholtz, GanløseM: 2984 7294

Lars Braunstein, Veksø,
M: 2829 4572

John Borregaard, GanløseM: 3036 8301SuppleantRachel Grøndahl, GanløseM: 2338 5788 Redaktion:  
Ansvarshavende redaktør: Truls Avnstrøm, Stenløse,
M:4045 0778

Karin Sejr Olsen, Stenløse M: 2639 4641

Jesper Handberg, Stenløse
M: 6930 3730
Revision:

  Gert Pau Mortensen, Ganløse      M: 4043 3626

Leif Nielsen, Veksø F: 4710 7105
 Suppleant: Gunner Riising, Ganløse           M: 4060 6865Webmaster: Kurt Jensen, Ganløse M: 4197 0446