Stenløse Historiske Forening

Arrangementer:

Skovtur i Nørreskoven:
Søndag 14. april kl. 14.00 inviteres på vandretur i Nørre Skoven langs Furesø. Turen ledes af Niels Bødker Thomsen, formand for Furesø Arkæologigruppe og bestyrelsesmedlem i Værløseegnens Historiske Forening. Turen begynder fra p-pladsen ved Furesøbad (se kortudsnit med angivelse af mødested via følgende link ).
Vandreturen er på knapt 3 km. Undervejs fortælles om bla. Valdemarstenen, Furesøen Danmarks dybeste sø, mindesten for en spejderpatrulje som druknede i søen under 2. verdenskrig, en skovridder i Hareskovene som grundlagde en karpedam, sagnet om dragen ved Dybendal renden, rillesten, afdelingssten, beplantninger med de såkaldte Svenske bøge og flådeege.
Turen slutter med kaffe og kage, der bydes på det nærliggende strandareal, hvor der er borde og bænke. Se ovennævnte kortudsnit. Deltagelse 50 kr. pr. person. Betaling til foreningens konto/giro, se side 2. Pga. begrænset deltagerantal tilmelding til Birgit Kastrup mobil 2843 5042. Afmelding senest 3 dage før pga. venteliste.
Grete Rung


Valdemarstenen med udsigt over Furesøen.
Foto Niels Bødker Thomsen.Smuglerhistorier fra Danmark: Whisky, Smøger og Mennesker:
Historiker Nils Valdersdorf Jensen fortæller.
Tag med på en rejse ind i historien om smuglerlandet Danmark. Danskere havde i århundreder et mere afslappet forhold til smuglervarer: Der både kunne omfatte ufortoldet smøger og spiritus uden banderoler.
Foredraget giver et unikt indblik i de lyssky og fantasirige bestræbelser på at få smuglervarer ind i landet.
Whisky, silke og cigaretter gemt mellem søm, i hemmelige rum og under tøjet. Trillebøre fyldt til randen med brunt sukker og store dunke sprit på slæb. Opfindsomheden var stor, når billige varer skulle fragtes uden om tolderne og ind i Danmark.
Nils Valdersdorf Jensen, historiker og afdelingsleder ved Svendborg Museum, tegner et ædrueligt portræt af Danmark som smuglerland. Han fortæller om smugleriet i de danske farvande og grænseområder fra midten af 1700-tallet til i dag, og han viser, hvordan staten trods fintmasket kontrol og stramme love mistede kontrollen ved vandkanten. Problemerne var især synlige i Det Sydfynske Øhav. Her havde sømænd og færgedamer vind i sejlene, tolderne lukkede øjnene, og de lokale holdt sammen mod staten.

Foredraget bygger på den anmelderroste og prisvindende bog "Smuglerlandet Danmark", 2022.
Arrangør: Arkiv og museumsleder i Egedal Kommune Rolf Kjær-Hansen.

Gratis foredrag til medlemmer af de historiske foreninger i Egedal kommune torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00:
Foredraget foregår i Byrådssalen, Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Billetter kan bestilles allerede nu. Link til bestilling:
Kode: Egedal2024
For at bestille VIP-billetter skal man nederst på siden: sige ja til: Har du en billetkode?: og der indtaste Egedal2024, for at få de gratis billetter.

Grete Rung

Tilmelding kan først ske, når arrangementet er beskrevet inde i medlemsbladet eller på hjemmesiden.
Alle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer.
Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad og normalt i Lokalavisen og Frederiksborg Amt Avis.

Til top