Stenløse Historiske Forening

Arrangementer:

Bag kulissen i auktionshuset Lauritz.com.

Torsdag den 17. maj er der tur til auktionshuset ”Lauritz.com Herlev”. Her får vi en rundtur, hvor vi følger varernes gang fra vurdering til udlevering. Desuden får vi en lille præsentation af Lauritz.com og auktionsbranchen, samt hvilke trends der ses på markedet i øjeblikket. Efter rundturen bydes på kaffe og kage, og herefter har vi mulighed for selv at få vurderet egne medbragte genstande. For større ting som møbler kan medbringes foto.
Tilmelding til turen er nødvendig til Johnny Jørgensen, hverdage bedst mellem kl. 17-18, tlf. 20 24 25 77, og skal ske senest mandag den 7. maj. Evt. afmelding skal ske senest den 7. maj af hensyn til venteliste. Gratis deltagerentré. Mødested: ”Lauritz.com Herlev”, adresse: Dynamovej 11, 2860 Søborg. God plads til parkering. Mødetid: kl. 9.50.
Grete Rung
Rundvisning i Grundtvigs Kirke.

Torsdag den 30. august kl. 10.00 inviteres til rundvisning i Grundtvigs Kirke, Kbh., opført til minde om præsten, digteren og folkeopdrageren N.F.S. Grundtvig. Den blev bygget 1921-1940 dels af P.V. Klint og dels afsluttet af sønnen Kaare Klint, - i alt blev der brugt ca. 5 millioner gule mursten. På rundvisningen hører vi om kirkens historie, kommer ned i underetagen krypten og op på loftet med fantastisk håndværk. For dem, der har lyst, kommer vi også op i tårnet med udsigt ind over Kbh. Rundvisningen, der varer ca. en time, er gratis, men tilmelding er nødvendig til Johnny Jørgensen, hverdage bedst mellem kl. 17-18, tlf. 20 24 25 77. Evt. afmelding skal ske senest 3 dage før, af hensyn til venteliste. Mødested: På Bjerget 5B, 2400 Kbh. NV, inde i kirken nærmest indgangen
Johnny Jørgensen

 
Grundtvigs Kirke
Foto: Preben Stenalt


Besøg i FN Byen.

Torsdag den 27. sept. inviteres til rundvisning i FN Byen. Her vil der blive fortalt om FN’s arbejde, bygningens arkitektur og bæredygtighed, mm. Campus 1 på Marmormolen huser i dag 11 FN organisationer med 1.500 ansatte, som repræsenterer over 100 forskellige nationaliteter.
Alle gæster skal gennemgå et sikkerhedstjek.Sikkerhedstjekket ligner det, der findes i en lufthavn, så kom i god tid, medbring billed-ID, eksempelvis pas eller kørekort, og efterlad alle farlige sager derhjemme. Kun registrerede gæster kan få adgang til FN Byen. En deltagerliste skal derfor indsendes før besøget. Mødetid: kl. 13.45, hvor du passerer gennem sikkerhedstjekket og herefter går hen til receptionen, hvor vi mødes. Rundvisningen begynder kl. 14 og tager omkring en lille time.
Det er gratis at deltage, men der er begrænset deltagerantal. Derfor er tilmelding nødvendig senest torsdag den 20. sept. til Johnny Jørgensen, hverdage bedst mellem kl. 17-18, tlf. 20 24 25 77. Evt. afmelding skal ske senest den 19. sept. på tlf. 20 24 25 77, af hensyn til venteliste.
Indgang til FN Byen: Marmorvej 51, 2100 København Ø.  Se orienterende kort med FN-byens placering i forhold til Nordhavn Station, der er ca. 650 m at gå fra Nordhavn station. Det er muligt at parkere i P-kælder mod betaling (8.00-17.00 24 kr. i timen).
Aflysning kan forekomme pga. planer i FN Byen.
Grete Rung


FN Byen blev indviet i 2013, en af Skandinaviens mest bæredygtige bygninger.
Foto: Adam Mørk.


Arkæologien i Værebro ådal.

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 vil museumsinspektør Lotte Redtz Sparrevohn fortælle om arkæologien i Værebro ådal. Det forgrenede vådområde omkring Værebro Å har givet os nogle af de mest unikke fund fra Danmarks oldtid. Åen, der har sit udspring i Smørmosen i Herlev bliver mellem Smørum og Veksø til en mægtig ådal. Den er en betydelig grænse, svær at krydse før i tiden, men først og fremmest en god transportmulighed, helt ud til Roskilde Fjord. Ådalen har til alle tider tiltrukket mennesker, og den har været ramme om liv og død i mindst 11.000 år. Bønderne byggede bopladser og grave, og ind imellem ofrede de smykker og våben i åen og moserne. De ofrede også mennesker ved særlige lejligheder. Måske som gaver til forfædrene og guderne.
Fra åen kommer nogle af Danmarks største offerfund. Bl.a. unikke offerfund som Viksøhjelmene, og det store bronzefund fra Smørumovre med 163 bronzevåben. To af landets tre største depoter af tyndnakkede flintøkser kommer også fra vådområdet. Derudover kan nævnes guldarmringe, bronzesmykker, sværd, lerkar, dolke, og meget mere. I foredraget vil Lotte Sparrevohn fortælle om ådalens rige oldtidshistorie, og nogle af de unikke fund, og de begivenheder, der fandt sted.
Foredraget er arrangeret af de 3 historiske foreninger i Egedal kommune og finder sted på Ølstykke Bibliotek, Østervej 1a, 3650 Ølstykke. Der er gratis entre. Drikkevare kan købes.
Steffen Erichsen


Veksøhjælmen fra Brøns Mose.

Om Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland.

Den 25. oktober 2018 arrangerer Stenløse Historiske Forening i samarbejde med Veksø Menighedsråd et foredrag om psykiatriens udvikling, som den har fundet sted på Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland (SNS).
Knud Erik Hansen har arbejdet som plejer på SNS i 32 år. Han vil fortælle om, hvordan det var at få anbragt et så stort hospital i et udkantsområde som Nykøbing Sj. er. I byen kaldtes hospitalet i daglig tale ”den gule by bag skoven”. Foredraget vil bl.a. omhandle kendte personligheder som fx Anny Berntsen, skaberen af Folketingets flotte talerstol, behandlingsmetoder inden for psykiatrien før og nu, hvilke vilkår personalet arbejdede under, og ikke mindst hvordan det var at være patient. Knud Erik vil selvfølgelig også omtale egne oplevelser fra den landsdækkende sikringsanstalt, hvor han havde sit virke.
Foredraget finder sted i Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø kl. 19.30. Der serveres et let traktement. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Carsten Skovbro


Venligst udlånt af Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland


Alle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer.
 Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad, Lokalavisen og Frederiksborg Amt Avis.

Til top