Stenløse Historiske Forening


Sidste nye medlemsblad:


Oversigt over artikler i foreningens medlemsblade.


Næste arrangement:

Onsdag den 21. oktober kl. 19:30.
Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø.
Om kalkmalerier i de danske kirker i senmiddelalderen,
Bondens stemme i kalkmaleriet.Stenløse Historiske Forening blev startet i 1968.
Foreningen havde pr. 1. januar 2020 i alt 287 husstandsmedlemsskaber.