Retur til Startside
 

 ARRANGEMENTER


Rundvisning hos Den Danske Frimurerorden.

Mandag den 2. oktober kl. 13.00 inviteres til rundvisning hos Den Danske Frimurerorden. Den er også kendt som Frimurerordenen eller Frimurerlogen. Den er den mest kendte logeorganisation i Danmark, hvor den første loge blev stiftet i 1743. På rundvisningen hører vi om Frimurerordens historie i Danmark, hvordan Frimurerordenen er organiseret samt hvorfor man går i loge. Vi får vist en del af Husets mange lokaler, disses betydning og funktion, herunder også en logesal. På turen vil der også indgå et besøg på Frimurerordenens Museum, som er et af Europas største af sin art.

Tilmelding til turen er nødvendig til Johnny Jørgensen, hverdage bedst mellem kl. 17-18, tlf. 2024 2577. Evt afmelding skal ske senest 3 dage før af hensyn til venteliste. Deltagerentré er 75,- kr. som bedes overført til foreningens bankkonto, reg. nr. 1551, konto nr. 9149856 senest tirsdag den 26.09.2017. Hvis overførsel ikke er mulig, kontaktes foreningens kasserer, Birgit Kastrup på tel.: 4818 3742. Mødested: Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej 23, 2100 Kbh. Ø.

Johnny J

Den Danske Frimurerorden på Blegdamsvej i KøbenhavnForedrag om Reformationen i Danmark og Europa.

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 2017 afholdes foredrag ved Morten Fink-Jensen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet. Emnet er reformationen i Danmark og Europa og er arrangeret af Veksø Menighedsråd og Stenløse Historiske Forening.

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther med sin kritik af afladshandlen trådte op imod den katolske kirke. Det blev begyndelsen på reformationen, der på dramatisk vis ændrede Europas historie. I Danmark blev den lutherske reformation gennemført i 1536, og i foredraget fortælles om, hvordan reformationen påvirkede befolkningens hverdag og samfundet som helhed. Foredraget kaster også lys over reformationen i det øvrige Europa og ser på, hvordan reformationen har været med til at forme det moderne samfund.

Foredraget finder sted i Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø, og er gratis. Der serveres et let traktement og alle er velkomne.

Grete Rung


Maleri på prædikestol fra 1594, Thisted kirke.
Foto: Morten Fink-Jensen.
Foredrag om fossilt DNA fra ældgamle skelletter – et vindue til fortiden

Morten Allentoft forsker i fossilt DNA og er adjunkt på Center for GeoGenetik. Torsdag den 16. november kl. 19.30 holder han foredrag om: Fossilt DNA – et vindue til fortiden. DNA fra ældgamle skeletter kan give et enestående indblik i arvemassen hos uddøde arter såsom mammutten og neandertaleren og kan bidrage med detaljeret viden om menneskets evolution og forhistoriske folkevandringer. Hvad skete der for eksempel, da de første jægere ankom til Europa for 40.000 år siden og mødte neandertaleren? Hvorfra kom de allerførste bønder i stenalderen? Og hvorfor har dagens danskerne 30% af deres gener tilfælles med et 5.000 år gammelt hyrdefolk, der levede på stepperne nord fra Kaukasus? Fossilt DNA giver os svarene!

Foredraget afholdes i Ganløse Rytterskole, Østergade 1. Alle er velkomne, entré kr. 40,- inkl. kaffe/te og kage.

Grete Rung


Foredrag om DNA fra ældgamle skeletter.
Foto: Natalia Shishlina.


Foredrag om brødrene Grimm og H.C. Andersen.

Tirsdag den 16. januar kl. 19.30 holder Cay Dollerup foredrag om brødrene Grimm og H.C. Andersens eventyr. Brødrene Grimm udgav i 1812 deres første eventyr, og dette værk blev oversat til dansk og udgivet i 1821. H. C. Andersens første eventyr udkom i 1835, og et af dem, ’Den lille Idas blomster’, fortæller om hans forhold til en lille pige, i hvis hjem han havde sin gang.

Danske og tyske forskere har ganske skarpe synspunkter om de forskelle, der er på de grimmske og andersenske eventyr. Det er imidlertid ikke noget, verdens børn har taget sig af. Foredraget beskriver det internationale samspil mellem brødrene Grimm og H.C. Andersens eventyr.

Arrangementet afholdes i Veksø Kro Veksø Bygade 19. Alle er velkomne, entré kr. 40,- inkl. kaffe/te og kage.

Grete Rung


H.C. Andersen ved Københavns Rådhus
Foto: Ole Kjær


Fra radioens barndom.

Onsdag den 7. februar kl. 19.30 vil forfatter Lise Bock med udgangspunkt i sin bog ’Buen og gnisten. Pionererne fra radioens barndom’ fortælle om den danske opfinder Valdemar Poulsen og hans buesender, som var verdens førende radiosender for hundrede år siden.

Fokus i foredraget vil ligge på udviklingen af buesenderen på blandt andet forsøgsstationen Radiomarken i Lyngby, og på Poulsens arbejde med at bryde igennem internationalt. Den største succes var i Californien, i det der i dag kendes som Silicon Valley. Efter første verdenskrig, mens de langstrakte fredsforhandlinger foregik i Paris, arbejdede amerikanerne i kulissen på at blive en stormagt inden for kommunikation. Buesenderen blev en vigtig brik i det arbejde. Foredraget afholdes på Ganløse Rytterskole, Østergade 1. Alle er velkomne. Entré kr. 40,-, inkl. kaffe/the og kage.

Grete Rung

Opfinder Valdemar Poulsen på sin station for trådløs telegrafi.    Alle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer

    Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad og i Lokalavisen.


Retur til Startside
Webmaster
Opdateret 13 september 2017